HAMULIAKOVO, neoficiálne stránky
Obec 20 km od Bratislavy známa pre svoju bohatú históriu a polohu...

 Hamuliakovo  ‌   história  ‌   pamiatky  ‌  obecný úrad   ‌  šport a voľný čas  ‌  služby  ‌  oblasť  ‌ -  fotografie 

hamuliakovo obec - stránky

momentálne ste na stránke:

OBLASŤ OBCE   

 
 

:: menu  

 

:: reklama  

Zľavy na wellness pobyty

:: reklama  

 
 
 

 
 
  Samosprávny kraj: Bratislavský, Okres: Senec
Počet obyvateľov: 1300 a stále pomaly rastie
Rozloha: 1095 ha, Prvá zmienka: v roku 1222
Starosta: Jozef Schnobl
 
 

OBLASŤ
Pre bližšie spoznanie obce aj z inej stránky, si spomeňme niekoľko zaujímavostí týkajúce sa vedeckej či odbornej sféry. Oblasť obce nepatrí medzi znečistené. Ide o klasickú obec na Žitnom ostrove, akých je v okolí mnoho podobných, teda aspoň z geologického hľadiska. Nasledovné informácie teda nie sú nijak obmedzujúce pre miestnych a ani nie sú žiadnym varovaním, či výstrahou, ale len súhrnom niekoľkých údajov a meraní.

Hamuliakovo (Senec) informácieGeológia a voda:
Geologický podklad pôdy tvoria priepustné štrky a štrkopiesky. V oblasti sa prejavuje veterná erózia. Priemerná rýchlosť vetra s apohybuje v hodnote 3 m.s. Absencia hornatosti nemá ako brzdiť vietor, preto aj zvýšená veternosť, rovnako tak na celej Podunajskej nížine.
Krajina sama o sebe je vzhľadom k neaktívnej priemyselnej činnosti nijak svojimi vlastnými zásahmi ovplyvnená. Ovplyvňujúca je však poloha hlavného mesta, ktorá môže ovplyvňovať túto oblasť rôznym spôsobom. Najviac ovzdušie znečisťuje chemický priemysel a Slovnaft, a.s. Mineralizácia podzemných vôd je stredná - 500 až 700 mg.ľ chemického zloženia Ca – HCO3>. Zloženie a kvalitu vody ovplyvňujú veľkochovné farmy dobytka, alebo ošípaných a prirodzené hnojivá. Výstavba Vodného Diela Gabčíkovo zvýšila podzemné vody o približne 2 metre. V hĺbkach sa teda dovtedy suhšie miesta stretli s vodou a usadené škodliviny sa mohli dať ešte viac do pohybu. Celosvetový problém, odvádzanie odpadových vôd niektorých domácností, môže taktiež ovplyvňovať túto sféru.
Kvalita Dunajskej vody je neustále ovplyvňovaná Bratislavou a priemyselnou činnosťou. Zvýšenou mikrobiologickou činnosťou sa zas rozširujú iné látky. Kvalite vody v Dunaji nepomáhajú ani naftové nehody, ktoré sa v Rakúskej časti občas stanú, napríklad ako tá z apríla 2010. Vody Dunaja najviac znečisťovala čistička odpadových vôd v Hamuliakove, po prestavbe je však jej dopad minimálny.

Odpad:

Separovaný zber sa v obci zavádza už od roku 2003. Nadrozmerný odpad, elektrické spotrebiče, staré kusy nábytku a iný odpad sa odváža podľa potreby a podľa dopytu. Obec má svoj zberový dvor. Smetisko využíva na skládke Čukárska Paka v obci Veľká Paka.

Bývanie

Oblasť sa stáva v poslednom čase obľúbeným miestom investorov a staviteľov, ktorý tu realizujú výstavbu rodinných domov, prípadne si domy rekonštruujú alebo od nova stavajú jednotlivci. Aj preto počet obyvateľov neustále pomaly narastá. Výhodná poloha neďalekého hlavného mesta robí svoje.
 

 

 © Cestovanie.biz 2009/2010 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Miami, New York, Kapverdy, Stockholm, Londýn, Dunajská Lužná, Anamur, Kalinkovo  - Bývanie: Dom a záhrada , Kuchyňa, srdce domu